افزایش توان و بارگیری در کاخانه شمس آباد

با اضافه کردن یک دستگاه بیل و چنگ به امکانات کارخانه شمس آباد علاوه بر افزایش توان بارگیری در این کارخانه تا ۸۰۰ تن در روز، امکان تولید بارهای بدنه و حلب در سایر روزها به دو برابر افزایش یافت.

تجهیز کارگاه کردان به یک دستگاه پرس چینی اتوماتیک

کارگاه کردان برای پرس روغنی یک دستگاه پرس ۳۰*۳۰ و یک دستگاه پرس ایرانی داشت که هر دو غیر اتوماتیک بودند و این باعث نیاز بیشتر به نیروی انسانی و سرعت پایین تولید بود، از سوی دیگر محصول پرسی دستگاه ا

تجهیز کارگاه کردان به یک دستگاه بیل مکانیکی و چنگ

به دلیل طولانی شدن زمان بارگیری محصول سنکین بار با جرثقیل و مگنت و همچنین متوقف شدن تولید پرسی روغنی در هنگام بارگیری محصول سنگین بار، اقدام به خرید یک دستگاه بیل همراه با یک دستگاه چنگ و راه انداز

صفحه‌ها

Subscribe to NASE.CO RSS