رفتن به محتوای اصلی
لطفا صبر کنید...
شفافیت در عملکرد شرکت

شفافیت در عملکرد شرکت

برگ قطعی مالیات های عملکرد، حقوق و تکلیفی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷ از سازمان امور مالیاتی کشور با کمترین تغییرات بین مالیات ابرازی و مالیات قطعی، دریافت، پرداخت و تسویه گردید.

اظهارنامه مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با پرداخت نقدی مالیات ابرازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردید.

معرفی

شرکت نوآوران سبز احیاء (سهامی خاص) فعال در حوزه صنعت بازیافت و فرآوری آهن آلات