رفتن به محتوای اصلی
لطفا صبر کنید...
شفافیت در عملکرد شرکت

شفافیت در عملکرد شرکت

برگ قطعی مالیات های عملکرد، حقوق و تکلیفی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶ از اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران با کمترین تغییرات بین مالیات ابرازی و مالیات قطعی، دریافت، پرداخت و تسویه گردید.

معرفی

شرکت نوآوران سبز احیاء (سهامی خاص) فعال در حوزه صنعت بازیافت و فرآوری آهن آلات