رفتن به محتوای اصلی
لطفا صبر کنید...
خواست مشتری

تأثیرگذاری تطابق قراضه فروخته شده با نیازهای مشتری

متأسفانه در بازار ریخته گری و بیلت ریزی ایران به قراضه به چشم ضایعات نگاه می شود در حالیکه ۵۰% هزینه شرکت های ریخته گری و ۷۰% هزینه های واحدهای بیلت ریزی را قراضه خریداری شده تشکیل می دهد و کوچکترین تغییر در کیفیت قراضه و به ویژه تطابق آن با نیازهای مشتری اثر شگرفی بر کاهش هزینه دارد.

شرکت نوآوران یکی از رسالت های خود را مشاهده و همکاری با مشتریان خود قرار داده به گونه ای که بتوان قراضه ای را به مشتری ارائه کند که کاملاً مطابق با نیازهای مشتری باشد و در این صورت ضمن افزایش کیفیت محصول بتوان قیمت تمام شده را نیز کاهش داد.

به عنوان مثال در زمستان ۹۳ پس از مذاکراتی که با یک شرکت بیلت ریزی داشتیم، در ابتدا کارشناسان نوآوران چندین بار از کارخانه مشتری بازدید به عمل آوردند و پس از شناخت مشکل و یک برنامه مطالعاتی، با جایگزین نمودن محصولات این شرکت، قراضه ها به گونه ای فرآوری و تحویل گردیدند که ضمن داشتن قیمت و کیفیت مطلوب باعث شد که قیمت تمام شده بیلت تولیدی کاهش یافته و قدرت رقابت پذیری محصول آن ها در بازار افزایش یابد.

در پایان پروژه ضمن کاهش قیمت ناشی از تمیزی قراضه های تحویلی راندمان ذوب از ۱/۷ تن در ساعت به ۲/۵ تن در ساعت رسید.

در خاتمه کارشناسان این شرکت آمادگی خود را برای نظارت بر مصرف قراضه های تحویلی و کاهش هزینه های تولید مشتری به ویژه کارخانجات بیلت ریزی را اعلام می دارد.

معرفی

شرکت نوآوران سبز احیاء (سهامی خاص) فعال در حوزه صنعت بازیافت و فرآوری آهن آلات