رفتن به محتوای اصلی
لطفا صبر کنید...
مجمع

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۱

بدینوسیـله از کلیه سهامداران محترم این شرکـت یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود در جلسـه مجمـع عمومـی عادی سـالیانه سال مـالی منـتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ کـه راس ساعت ۱۶روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ محل دفتر مرکزی این شرکت واقع در بلوار فردوس غرب  تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه :

۱ – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی

۲ – رسیدگی و تصویب  ترازنامه و حساب سود و زیان

۳ – انتخاب بازرس قانونی

۴ – انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۵ – سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

 

برچسب‌ها

معرفی

شرکت نوآوران سبز احیاء (سهامی خاص) فعال در حوزه صنعت بازیافت و فرآوری آهن آلات